.
EN | SK | CZ

NABOSO je prvním proprioceptivním materiálem stimulujícím malé nervy, který je komerčně dostupný v oblasti fitness a zdravotnictví. Kůže chodidla obsahuje tisíce malých nervových proprioceptorů citlivých na různé stimuly včetně textury, vibrací, napnutí kůže,

hlubokého tlaku a lehkého dotyku. Při stimulaci tyto proprioceptory hrají důležitou roli v tom, jak dokážeme udržovat vzpřímený postoj, aktivovat naše posturální svaly a dynamicky řídit dopadové síly.

Jedním z klíčových rysů technologie Naboso je fakticky podložená textura, která je integrována v materiálu, který používáme. Několik studií (včetně studie Hattona a kol. 2011) prokázalo, že specifické textury skutečně zlepšují rovnováhu a stabilitu tím, že snižují

mediální - laterální kolaps v oblasti kotníků.  V Naboso Technology jsme hrdí na to, že jsme dokázali zkombinovat tvar, výšku a vzdálenost této fakticky podložené textury tak, abychom zajistili co nejpřesnější stimulaci nervového systému.

Další vlastností NABOSO TECHNOLOGY  je naše na důkazech založená tvrdost materiálu. Opět na základě výzkumu studie podpořily názor, že tvrdší povrchy účinněji stimulují nervový systém a od základů poskytují zvýšený proprioceptivní vstup. Studie Iglesiase a

kol. (2012) prokázala, že čím tvrdší stélka obuvi, tím pozorujeme větší redukci-omezení mediálního či laterálního kolapsu v oblasti kotníku.

V současné době NABOSO TECHNOLOGY  nabizí máme tři linie produktů:

proprioceptivní podložky

proprioceptivní vložky do bot

propriocetivní podlahová krytina ve formě puzzlí

masážní míček

NABOSO TECHNOLOGY se od základu zaměřuje na pokrok v oblasti fitness, tréninku a rehabilitace prostřednictvím  bosonohé vědy zabývajicí se vlivem povrchu na lidský pohyb. 

Hrdě stojíme za našimi produkty s vědomím, že jsou podpořeny prokázanými vědeckými důkazy a s vírou pomoci uživatelům zlepšit kvalitu pohybu