EN | SK | CZ

NEUROREHABILITACE

Inovace v neurorehabilitaci 

Potíže s rovnováhou jsou běžným symptomem u pacientů trpící roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, po mrtvici nebo postižení nervového systému zvaného periferní neuropatie. Zvýšené riziko pádu, omezená dynamická stabilita a určitá nesamostatnost jsou pro tyto pacienty velkou emocionální zátěží.

Jedním z nejefektivnějších způsobů zlepšení stability u těchto pacientů je zaměřit pozornost na jejich senzorickou (smyslovou) stimulaci. Dotek, ať už nohy nebo ruky, vytváří přímé spojení mezi prostředím a mozkem, a zlepšuje tak koordinaci pohybu.

Glabrózní kůže (holá, bez ochlupení našich chodidel je pokryta stovkami receptorů, které jsou citlivé na dvoubodovou diskriminaci (měření citlivosti na výrazné dotekové podněty), tlak, pnutí a vibrace. Během chůze, lezení a dalšího prozkoumávání našeho okolí, smyslové stimuly se skrze chodidlo přenáší do mozku, odtud do mezimozkového hrbolu a dále do somatosenzorického centra, kde je vyhodnocován motorický vývoj a koordinace.

Jean Ayres, autorka teorie senzorické integrace, demonstrovala, že nedostatek přímého kontraktu (jako například kvůli neustálému nošení ponožek a nevhodné obuvi) ovlivňuje motoriku i jiné mozkové funkce. Dále zjistila, že nedostatek senzorické stimulace negativně ovlivňuje centrum vědomí v našem mozku, takzvaný retikulární aktivační systém, který je zodpovědný například i za udržení člověka v bdělém stavu, což může vést k omezené svalové pohyblivosti, přecitlivělosti na stres a problémy s učením.

Věda v praxi 

Četné studie prokázaly pozitivní účinky strukturovaných stélek pro pacienty trpící neurologickým onemocněním či poraněním. od otřesu mozku přes roztroušenou sklerózu a Parkinsona,

zlepšení držení těla a chůze skrze stimulaci kůže chodidel je nadějí pro celou řadu pacientů. V současnosti je NABOSO TECHNOLOGY  jedinou komerčně dostupnou značkou nabízející strukturované stélky pro zlepšení rovnováhy a držení těla. Studie uvedené níže poskytují celou řadu vědeckých důkazů pro tato tvrzení.

Strukturované stélky a rovnováha při roztroušené skleróze

Strukturované stélky a rovnováha u seniorů

Strukturované stélky a zlepšení délky kroku u pacientů s Parkinsonovou chorobou

Strukturované stélky a lepší držení těla při chůzi po mrtvici

 

Aplikace NABOSO u roztroušené sklerózy (MS) a Parkinsonovy choroby


Více než 400 000 lidí v USA a téměř 2,5 milionu lidí na celém světě žije s roztroušenou sklerózou. Přibližně 60 000 Američanů je každý rok diagnostikováno s Parkinsonovou chorobou, přičemž více než 10 milionů lidí na celém světě žije s PD.

Ať už se zaměřujeme na MS nebo Parkinsonovu chorobu, naším největším zájmem je zachování schopnosti lidí pohybovat se, chodit a prožívat život. Chůze při chůzi se může stát každému, kdo má chronický neurologický stav, ale existují intervence. Něco tak jednoduchého jako strukturovaná stélka může mít hluboký dopad na pohybové vzorce a kvalitu života těchto jedinců.

Viděli jsme neuvěřitelné okamžité výsledky vložením vložek NABOSO do obuvi pacientů s MS a Parkinsonovou chorobou. Máme videa pacientů, kteří v jednom okamžiku stěží mohli chodit bez bolesti! Síla jejich nohou nelze přehlédnout. A ani vliv NABOSO vložek .