EN | SK | CZ

PEDIATRIE A MOTORICKÝ  VÝVOJ

Senzorická stimulace optimalizuje vývoj u dětí

Abychom optimalizovali kognitivní a motorický vývoj u dětí, musíme zpracovat, aby si budovaly dostatečný základ pro smyslovou stimulaci. Od hmatu a zvuku po barvě a vůni, smyslový vstup v raném dětství používá základ pro vyšší zpracování mozku, včetně učení, paměti, pozornosti, emocí a pohybu.

Jean-Ayres, zakladatel teorie smyslové integrace, prokázáno, že když chybí dotyková a hmatová stimulace, může být spojeno s depresivní motorikou a mentálním fungováním. Dále zjistila, že nedostatečně stimuluje senzorické nervy, které mohou negativně ovlivňovat retikulární aktivační systém (RAS), který je kritický při probuzení mozku.

Nedostatečná stimulace může vést ke zhoršení svalových pohybů, přehnané reakce na stres, emočních poruch a poruch učení.
Představujeme textilní stélku Naboso pro děti
S tým, jak je pro vývoj neuro v dětství tak důležitá senzorická stimulace, je Naboso hrdý na to, že poskytuje první a hlavní senzorickou hvězdu pro děti. Unikátní texturní design našich produktů prokazuje slibné výsledky u dětí, které hledají smysly, včetně dětí s diagnostikovanou idiopatickou chůzí po špičkách, autismem, ADHD, dětskou s mozkovickou zhoubou.